Architektonické štúdio Bratislava zaoberajúce sa tvorbou moderných interiérov a rodinných domov.

V PRÍPADE OBJEDNÁVKY PROJEKTU ARCHITEKTÚRA S PROJEKTOM INTERIÉR

 

 

I: ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA:

 

Obsah:

situácia, pôdorysy podlaží s vykreslením zariaďovacích predmetov so základnými kótami v M 1:100,

pohľady M 1:100, rezy M 1:100, exteriérové vizualizácie

 

Bungalov ........................................................................................................ od 12 €/m2

Viacpodlažný objekt ...................................................................................... od 15 €/m2

 

 

 

 

II: PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE:

 

Obsah:

architektúra a stavebná časť  + profesie (statika, elektroinštalácie, zdravotechnika, energetické projektové hodnotenie, vykurovanie,  požiarna ochrana)

 

Cena sa presne určí podľa náročnosti projektu........................................... od *25 €/m2

*presná cena sa stanovuje až po ukončení štúdie a neobsahuje profesie a vybavenie povolení

 (profesie orientačne + 15€/m2)

 

 

 

III: REALIZAČNÝ PROJEKT:

 

Obsah:

spracovanie projektu pre stavebné povolenie do takej podrobnosti, aby poskytovala dostatočný podklad na prípravu a uskutočňovanie stavby (najmä na kalkuláciu nákladov, na uzavretie zmlúv na realizačné fázy, na prípravu jednotlivých zhotoviteľov)

 

Cena sa presne určí podľa náročnosti projektu........................................... individuálne

 

 

 

Autorský dozor a ostatné služby .................................................................. 25 €/hod

 

 

 

Každý výjazd na miesto stavby mimo BA......................................................................... od 0,4 €/km + 25 €/hod

 

 

 

 

 

 

 

cenník platný od 1.10.2016

 

COPYRIGHT ©2O14 11O% STUDIO ARCHITEKTÚRA - INTERIÉRY - DIZAJN - STAVEBNÍCTVO BRATISLAVA